Trục vít bánh vít vận thăng lồng

Chuyên cung cấp các loại trục vít bánh vít vận thăng lồng (Construction hoist reducer Worm Gear and worm wheels ) Bánh vít vận thăng 32 răng Bánh vít vận thăng 48 răng Hộp số trục vít bánh vít chủ yếu sự dụng cho hộp giảm tốc vận thăng hàng và vận thăng khách thiết kế tối ưu như khoảng...