Vận thăng kèm cẩu Mini Atelier Hotel

VẬN THĂNG KÈM CẨU MINI HÀN QUỐC

– LẮP TẠI CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN ATELIER 45 NGUYỄN DUY HIỆU, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN, QUẬN 02 – TP.HCM

hinh anh - Vận thăng kèm cẩu Mini Atelier Hotel

Vận thăng kèm cẩu Mini

VẬN THĂNG KÈM CẨU

Thẻ: