Phụ tùng vận thăng

 Phụ tùng vật tư thay thế cho vận thăng : Khớp nối cao su giảm chấn vận thăng MT8

Được lắp vào giửa 2 khớp nối nhằm giảm chấn động khi truyền từ động cơ , sang hộp số

Đường kính ngoài : 200mm

Đường kính trong : 100 mm 

Số cánh : 8 cánh  đường kính 35mm

Cao su khớp nối giảm chấn

Cao su khớp nối giảm chấn vận thăng MT8