Phụ tùng vận thăng

Vật tư phụ tùng vận thăng : Khớp nối cao su giảm chấn vận thăng

Cao su khớp nối giảm chấn