LẮP CẨU THÁP ZT6016

LẮP CẨU THÁP ZT6016 -10A 

Công trình : Aqua City

Nhà thầu chính : HBC

Bán kính cần 60m

Tải max : 10 tấn

Tải min : 1,6 tấn

lắp cẩu tháp zt6016 lắp cần cẩu tháp zt6016