Nhập khẩu vận thăng

Nhập khẩu vận thăng lồng CLSJ – 1 tấn 

Sử dụng biền tần Toshiba vận thăng hoạt động êm, an toàn tuyệt đối cho vận chuyển người trong quá trình sử dụng  ,có hệ thống phòng rơi – safety device . 

 

 

Nhập khẩu vận thăng lồng

mua bán vận thăng lồng

Vận thăng lồng biến tần