Báo tốc độ gió

Cung cấp & lắp đặt báo tốc độ gió cẩu tháp . Đồng hồ đo tốc độ gió gồm có 2 phần là bộ phận quay (1 trụ + 3 cánh) và bộ phận cảm biến sử lý tín hiệu đưa ra màn hình hiển thị. Các tham số của bộ cảm biến tốc độ gió có thể cài đặt...