Bulong chân móng cẩu tháp

Bulong chân móng cẩu tháp Bulong neo các loại :M20, M24, M30, M36, M39, M42, M45, M90 Với các cấp bền : Gr 4.6, Gr 5.6, Gr 6.6, Gr 8.8, . Bulong neo M42x1350mm Cấp bền 6.6 Bulong neo M42x1350mm Cấp bền 8.8 Bulong chân móng cẩu tháp[/caption] Bulong-móng-cẩu-tháp Định vị bulong chân móng cẩu tháp . Định vị bulong...