Bulong neo cẩu tháp

Bulong chân móng cẩu tháp Bulong neo các loại :M20, M24, M30, M36, M39, M42, M45, M90 Với các cấp bền : Gr 4.6, Gr 5.6, Gr 6.6, Gr 8.8, . [caption id="attachment_1035" align="alignnone" width="750"] Bulong neo chân cẩu tháp[/caption] Bulong-móng-cẩu-tháp Định vị bulong chân móng cẩu tháp . [caption id="attachment_1038" align="alignnone" width="750"] Định vị bulong neo cẩu tháp[/caption]