Cẩu tháp ZT6016

Thông số kỹ thuật Cẩu tháp ZT6016 Stt Item – hạng mục  Parameter – thông số 1 Free standing height (m) – Chiều cao tự đứng 45,6 m 2 Max height with attachment (m) -Chiều cao lớn nhất 141,6 m 3 Working range can be adjusted (m)- Bán kính làm việc điều chỉnh 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60...