Thông số kỹ thuật các loại cần trục tháp

Thông số kỹ thuật các loại cần trục tháp Qtz63 (5013) Tải max : 6 tấn Tải min : 1,3 tấn Chiều cao tự đứng : 40 m Bán kính cần : 50 m Kích thước khung : 1,65x1,65x2,5 m Thông số kỹ thuật các loại cần trục Cẩu tháp TCT5512 Tải max : 6 tấn Tải min : 1,3...