Thông số kỹ thuật các loại cần trục tháp

Cẩu tháp Qtz63 :

Tải max : 6 tấn

Tải min : 1,3 tấn

Chiều cao tự đứng : 40 m

Bán kính cần : 50 m

Kích thước khung : 1,65×1,65×2,5 m

Cẩu tháp TCT5512

Tải max : 6 tấn

Tải min : 1,3 tấn

Chiều cao tự đứng : 40 m

Bán kính cần : 55 m

Kích thước khung : 1,5×1,5×2,5 m

Cẩu tháp JTZ5510

Tải max : 6 tấn

Tải min : 1,0 tấn

Chiều cao tự đứng : 40 m

Bán kính cần : 55 m

Kích thước khung : 1,6×1,6×2,5 m

Cẩu tháp JTZ5013

Tải max : 6 tấn

Tải min : 1,0 tấn

Chiều cao tự đứng : 37.5 m

Bán kính cần : 50 m

Kích thước khung : 1,6×1,6×2,5 m