Cẩu tháp Potain MCT85

Thông số kỹ thuật chính cẩu tháp Potain MCT85 . - Height under hook/ chiều cao dưới móc cẩu 34,1 m - Hook height per base/ chiều cao tự đứng 34,1 m - Max Radius (Rmax)/ Bán kính cần 52 m - Max capacity/ Tải trọng max 5 tons - Maximum Tip Capacity/ Tải trọng min của cẩu 1,1 tons...

HotLine