Cẩu tháp Potain MCT85

Thông số kỹ thuật chính cẩu tháp Potain MCT85 .

– Height under hook/ chiều cao dưới móc cẩu 34,1 m
– Hook height per base/ chiều cao tự đứng 34,1 m
– Max Radius (Rmax)/ Bán kính cần 52 m
– Max capacity/ Tải trọng max 5 tons
– Maximum Tip Capacity/ Tải trọng min của cẩu 1,1 tons
– Hoist Motor – Lifting speed from 0 to 71 m/min/ Motor tải 25 PC 13
– Trolley Motor – Speed from 0 to 58 m/min/ Motor xe con 4 D3 V3
– Slewing Motor – Slewing speed from 0 to 0,8 round /min/ Motor quay RCV 60

– Standard Mast Dimension/ kích thước thân                                                              1,2 m x 1,2 m x 3,0 m

 

cẩu tháp potain MCT85-f5 MCT85-2 MCT85-3

cẩu tháp potain mct85

Các dự án đã cho thuê cẩu tháp Potain Mct85

Thẻ: