Báo tốc độ gió

Báo tốc độ gió cẩu tháp . Thiết bị báo tốc độ gió cẩu tháp gồm có 2 phần là bộ phận quay (1 trụ + 3 cánh) và bộ phận cảm biến sử lý tín hiệu đưa ra màn hình hiển thị. Các tham số của bộ cảm biến tốc độ gió có thể cài đặt được đưa ra...

HotLine