Thủy điện Krông Nô II & Krông Nô III

Lắp dựng & tháo dỡ hoàn chỉnh cẩu tháp Jarlway 7030, Công trình Thủy điện Krông Nô II&  Krông Nô III [caption id="attachment_1130" align="alignnone" width="750"] Cẩu tháp Jarlway 7030[/caption] Tháo cẩu tháp DWT1475 Công trình Thủy Điện Krông Nô . Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam Group   [caption id="attachment_1051" align="alignnone" width="750"] Cẩu...