Lắp dựng cẩu tháp

Lắp dựng cẩu tháp hoàn chỉnh cẩu tháp Jarlway 7030, Công trình Thủy điện Krông Nô II& 

Krông Nô III

Lắp dựng Cẩu tháp Jarlway 7030 Lắp & tháo Cẩu tháp Jarlway 7030

Tháo cẩu tháp DWT1475 Công trình Thủy Điện Krông Nô .

Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam Group

 

lắp dựng Cẩu tháp DWT1475 Cẩu tháp DWT1475

lắp dựng cẩu tháp Jarlway 7030 Công trình thủy Điện Krong Nô -Xã Đạ Tông – Huyện Damrong- Tỉnh Lâm Đồng .

Cẩu tháp thủy điện Cẩu tháp thủy điện

Cẩu tháp thủy điện Krông Nô Cẩu tháp thủy điện Krông Nô

 

Công ty Tân Kiến Tạo chuyên cung cấp dịch vụ lắp dựng , bảo trì , bảo dưỡng , tháo hạ hoàn chỉnh cẩu tháp

 

 

 

 

 

 

Tags: ,