Vận hành cẩu tháp

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH CẨU THÁP 1. Cẩu tháp là gì? Cẩu tháp là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, Nên việc vận hành cẩu tháp rất quan trọng và phải tuân thủ đúng qui trình. [caption id="attachment_1886" align="aligncenter" width="750"] Hình: Ghế điều khiển trong buồng an toàn để vận hành cẩu tháp[/caption] 2. QUY TRÌNH...

LẮP GÔNG, NÂNG CẨU

LẮP GÔNG, NÂNG CẨU  I.CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI LẮP GÔNG Các dụng cụ cần chuẩn bị : Bản mã neo sàn, bulong neo sàn Gông cẩu, thân cẩu ZT6016 Hệ giằng gồm 3 thanh giằng H200, ắc liên kết gông và gối gông Cáp móc hàng, 2 palang 3 tấn. Cáp cẩu hàng, ma ní, móc cáp.v.v….phải được...

HotLine