Vận hành cẩu tháp

Hướng dẫn Vận hành cẩu tháp. Cẩu tháp là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn , Nên việc vận hành cẩu tháp rất quan trọng và phải tuân thủ đúng qui trình . QUY TRÌNH VẬN HÀNH CẨU THÁP Tác phong khi vào công trình trang bị bảo hộ lao động đầy đủ: giày, áo,… Phải...

LẮP GÔNG, NÂNG CẨU

LẮP GÔNG,NÂNG CẨU  I.CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI LẮP GÔNG Các dụng cụ cần chuẩn bị : Bản mã neo sàn, bulong neo sàn Gông cẩu, thân cẩu ZT6016 Hệ giằng gồm 3 thanh giằng H200, ắc liên kết gông và gối gông Cáp móc hàng, 2 palang 3 tấn. Cáp cẩu hàng, ma ní, móc cáp.v.v….phải được kiểm...

HotLine