Ắc thân cẩu tháp L46A1

Ắc thân cẩu tháp L46A1

Công ty Tân Kiến Tạo chuyên cung cấp các loại ắc thân cẩu tháp như : L46A1- cẩu tháp potain MC175, MC205, MC115

                                                                                                                       thân S24 – cẩu tháp Potain MC85-Potain MCT85,Jarlway JT85-C5..

L68B2- cẩu tháp potain MCT205, Jarlway JT170K10, Jarlway JT170H10

Ắc thân cẩu tháp L46a1

Ắc thân cẩu tháp L46a1

Tags: