Biến tần vận thăng lồng GJJ

Biến tần vận thăng lồng GJJ

Biến tần vận thăng công suất : 75Kw Siemens Module 240

Biến tần vận thăng lồng GJJ