Cẩu tháp JTL260h18 LUCKY PALACE

Lắp dựng ,bảo trì bảo dưỡng, vận hành, đôn nâng và tháo hạ hoàn chỉnh  cẩu tháp JTL260H18 cho Công Trình Lucky Palace- 50 Phan Văn Khỏe, Quận 06, Tp.HCM.

Nhà Thầu Chính: 

Công ty TNHH American General Construction (AGC) .

Số lượng cẩu tháp : 01 bộ cẩu tháp JTL260H18 & 03 Cần bơm CPB Truemax

IMG 20160818 103845 - Cẩu tháp JTL260h18 LUCKY PALACE

Cẩu tháp Jarlway JTL260H18

Cần phân phối bê tông Truemax. Lắp tại công trình Lucky Palace

cpb12 1024x1024 - Cẩu tháp JTL260h18 LUCKY PALACE

Cần bơm bê tông Truemax

Thẻ:,