Dây điện nguồn vận thăng

Dây điện nguồn vận thăng : 3x 25 + 2 x10 mm + 1 lõi thép 

Cáp điện gồm 5 lõi cáp đồng và 1 lõi cáp thép để tăng đồ bên của cáp điện khi vận thăng hoạt động kéo, nén , co duỗi liên tục

dây điện nguồn vận thăng

Cáp điện nguồn vận thăng Dahan, vận thăng XCMG, vận thăng GJJ, vận thăng Zoomlion, vận thăng Anka, vận thăng Liftect

Cáp điện nguồn vận thăng

 

Cáp điện nguồn vận thăng 1 lồng / 1 tấn  : 3 x 16 + 2 x 6