Lắp tháo cẩu tháp

Lắp tháo cẩu tháp hoàn chỉnh cẩu tháp Jarlway 7030, Công trình Thủy điện Krông Nô II& 

Krông Nô III

Jarlway 7030 - Lắp tháo cẩu tháp Lắp & tháo Cẩu tháp Jarlway 7030

Tháo cẩu tháp DWT1475 Công trình Thủy Điện Krông Nô .

Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam Group

 

CẨU THÁP DWT 1475 - Lắp tháo cẩu tháp Cẩu tháp DWT1475

Tháo cẩu tháp Jarlway 7030 Công trình thủy Điện Krong Nô -Xã Đạ Tông – Huyện Damrong- Tỉnh Lâm Đồng .

DWT7514 - Lắp tháo cẩu tháp Cẩu tháp thủy điện

DSC00127 - Lắp tháo cẩu tháp Cẩu tháp thủy điện Krông Nô

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: ,