Thủy điện Krông Nô II & Krông Nô III

Lắp dựng & tháo dỡ hoàn chỉnh cẩu tháp Jarlway 7030, Công trình Thủy điện Krông Nô II& 

Krông Nô III

Jarlway 7030 - Thủy điện Krông Nô II & Krông Nô III

Cẩu tháp Jarlway 7030

Tháo cẩu tháp DWT1475 Công trình Thủy Điện Krông Nô .

Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam Group

 

CẨU THÁP DWT 1475 - Thủy điện Krông Nô II & Krông Nô III

Cẩu tháp DWT1475

Tháo cẩu tháp Jarlway 7030 Công trình thủy Điện Krong Nô -Xã Đạ Tông – Huyện Damrong- Tỉnh Lâm Đồng .

DWT7514 - Thủy điện Krông Nô II & Krông Nô III

Cẩu tháp thủy điện

DSC00127 - Thủy điện Krông Nô II & Krông Nô III

Cẩu tháp thủy điện Krông Nô

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẻ:,