Vật tư bảo trì,sửa chữa vận thăng

Phụ tùng vận thăng lồng

Bánh nhông vận thăng GJJ,Hòa Phát,Việt Phát,Cmax,Zeno,Liftec,Alimax, Anka

Nhông vận thăng alimak1 - Vật tư bảo trì,sửa chữa vận thăng

 

 

CÁC LOẠI PHỤ TÙNG VẬN THĂNG

con lăn bánh tỳ bánh nhông - Vật tư bảo trì,sửa chữa vận thănggiới hạn tay trang - Vật tư bảo trì,sửa chữa vận thăng

 

 

BÁNH VÍT TRỤC VÍT VẬN THĂNG LỒNG

695379378019 - Vật tư bảo trì,sửa chữa vận thăng

 

Thẻ: