Bộ gọi tầng vận thăng

Bộ gọi tầng vận thăng lồng

Bộ gọi tầng bao gồm máy chủ và nút nhấn gọi cho từng tầng 

Bộ gọi tầng vận thăng