Bộ gọi tầng vận thăng

Bộ gọi tầng vận thăng lồng

Thiết bị gọi tầng vận thăng không dây – có thể phát tín hiệu max = 88m 

Gọi tầng vận thăng

Bộ gọi tầng bao gồm máy chủ và nút nhấn gọi cho từng tầng 

Bộ gọi tầng vận thăng

Tags: