Bơm thắng tải cẩu tháp

Bơm thắng tải cẩu tháp

Sử dụng cho cẩu tháp Qtz63 (5013), Cẩu tháp Hòa Phát 5013 , Cẩu tháp Jtz 5013

Bơm thắng tải cẩu tháp Bơm thắng tải cẩu tháp

Bơm-thắng-tải-cẩu-tháp

Tags: