Bulong nối thân cẩu tháp

Bulong nối thân cẩu tháp

Bulong nối thân cẩu tháp HP5013 : M27 x 300 cấp bền 10.9

Bulong ghép thân cẩu tháp Qtz5013, Zoomlion : M30 x 300 cấp bền 10.9 , M36x 340 cấp bền 10.9 .

bulong nối thân cẩu tháp