Sự cố thường gặp của vận thăng

Sự cố thường gặp của vận thăng và nguyên nhận sự cố [caption id="attachment_1059" align="alignnone" width="750"] Sự cố thường gặp của vận thăng[/caption]

Ký hiệu vận thăng

Loại vận thăng Model Tải trọng (kg) Động cơ (kW) Kích thước lồng Tốc độ vừa Một lồng Có đối trọng SCD200 2000 2x11 1.1x1.1x2.2 2.5x1.3x2.5 Không có đối trọng SC20 200 1x11 SC100 1000 2x11 SC110 1100 2x11 SC200 2000 3x11 Loại lồng đôi Không có đối trọng SC100/100 2x1000 2x(2x11) 3.0x1.3x2.5 3.2x1.5x2.5 SC200/200 2x1000 2x(3x11) có đối trọng...