Vận thăng lồng

Vận thăng lồng là thiết bị nâng có bàn nâng hoặc lồng nâng… chuyển động dẫn hướng theo phương thẳng đứng hoặc gần thẳng đứng dùng vận chuyển vật tư, thiết bị hoặc người lên các tầng nhà phục vụ công tác thi công hoàn thiện hoặc sữa chữa công trình.

vận thăng lồng

Vận thăng lồng được phân loại :

Theo cơ chế hoạt động được chia làm 2 loại :

– Vận thăng lồng chạy bằng cơ

– Vận thăng lồng chạy bằng biến tầng

Theo số lượng lồng :

– Vận thăng lồng đơn

– Vận thăng lồng đôi

Theo tải trọng của lồng :

– Vận thăng lồng 1 tấn /lồng

– Vận thăng lồng 1,5 tấn /lồng

– Vận thăng lồng 2 tấn /lồng