Cẩu tháp Potain MC85a

Thông số kỹ thuật chính

tc17 - Cẩu tháp Potain MC85a

Thẻ: