Con lăn vận thăng

Con lăn vận thăng- Roller Guide

Đường kính lớn nhất con lăn : Ø88 mm

Đường kính nhỏ nhất con lăn : Ø74 mm

Bán kính cong con lăn : R = 39 mm

Bề dày con lăn : B = 49 mm

Tổng khối lượng con lăn : 1.6 Kg

Kích thước con lăn

các loại con lăn vận thăng

Kích thước con lăn vận thăng

con lăn vận thăng