Đắc nhân tâm

Đắc nhân tâm

Những nguyên tắc vàng trong đối nhân xử thế của Đắc Nhân Tâm

đắc nhân tâm

Nguyên tắc 1: Không chỉ trích, oán trách hay than phiềnnguyên tắc vàng trong đắc nhân tâm

Nguyên tắc 2: Thành thật khen ngợi , cảm kích người khác 

Nguyên tắc 3: Gợi cho người khác ý muốn thực hiện điều mà họ muốn làm

Nguyên tắc 4: Thành thật quan tâm đến người khác  

Nguyên tắc 5: Hãy mĩm cười với người khác 

Nguyên tắc 6: Luôn nhớ tên một người là âm thanh êm đềm, thân thương và quan trong nhất đối với họ

Nguyên tắc 7 : Biết lắng nghe và khuyến khích người khác nói về vấn đề của họ

Nguyên tắc 8: Nói về điều người khác quan tâm

Nguyên tắc 9: Thật lòng làm cho người khác thấy họ quan trọng

Nguyên tắc 10: Cách giải quyết tranh cải tốt nhất là đừng để nó xảy ra 

Nguyên tắc 11: Tôn trọng ý kiến của người khác, đừng bao giờ nói anh/ chị sai rồi 

Nguyên tắc 12: Nếu bạn sai hãy nhanh chóng và thẳng thắn nhận điều sai đó 

Nguyên tắc 13: Luôn bắt đầu bằng một thái độ thân thiện 

Nguyên tắc 14: Hỏi nhưng cẩu hỏi khiến người khác đáp “vâng” tức thì

Nguyên tắc 15: Để người khác thấy họ là người làm chủ cuộc nói chuyện

Nguyên tắc 16: Để người khác tin rằng họ chính là người đưa ra ý tưởng đầu tiên

Nguyên tắc 17: Thành thật nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của người khác

Nguyên tắc 18: Đồng cảm với mong muốn của người khác

Nguyên tắc 19: Khơi gợi sự cao thượng của người khác

Nguyên tắc 20: Biết trình bày vấn đề một cách sinh động 

Nguyên tắc 21: Biết khơi gợi tinh thần vượt lên thử thách 

Nguyên tắc 22: Bắt đầu câu chuyện bằng lời khen ngợi chân thành

Nguyên tắc 23: Góp ý sai lầm của người khác một cách gián tiếp

Nguyên tắc 24: Hãy xét mình trước khi phê bình người khác 

Nguyên tắc 25: Gợi ý thay vì ra lệnh 

Nguyên tắc 26: Biết giử thể diện cho người khác

Nguyên tắc 27: Thật lòng khen ngợi sự tiến bộ dù nhỏ nhất của người khác 

Nguyên tắc 28: Khen ngợi làm người khác sống xứng đáng với lời khen đó 

Nguyên tắc 29: Khuyến khích mở đường cho người khác sửa chữa sai lầm 

Nguyên tắc 30: Tôn vinh người khác làm cho họ vui vẽ thực hiện đề nghị của bạn 

Tags: