Gông vận thăng lồng

Gông vận thăng lồng Liftec Ms-2030

Gông vận thăng lồng là thiết bị liên kết giữa khung thân vận thăng và kết cẩu toà nhà nhắm giữ vững hệ khung thẳng đứng và không bị sai lệch , nghiêng vận thăng trong quá trình

vận hành vận thăng

Gông vận thăng lồng Liftec