Puly cáp cẩu tháp

Puly cáp cẩu tháp

Các loại puly dẫn hướng cáp cho cẩu tháp Potain Mc175, Cẩu tháp Jt170H10, Cẩu tháp Qtz63…

Zoomlion TC5013, Jarlway JT145H8, NTP TCT5512, NTP TCT6012

Q 500×130 x 80- cốt puly : 50

puly cáp tải cẩu tháp - Puly cáp cẩu tháp

Puly cáp dẫn hướng tải cẩu tháp

w puly cáp tải - Puly cáp cẩu tháp

puly cáp tải cẩu tháp

Puly cáp tải cẩu tháp

Puly-cáp-tải-cẩu-tháp

Tags: