Puly dẫn hướng cáp tải cẩu tháp

Puly dẫn hướng cáp tải cẩu tháp

Các loại puly dẫn hướng cáp tải cho cẩu tháp Potain Mc175, Cẩu tháp Jt170H10, Cẩu tháp Qtz63…

puly cáp tải cẩu tháp - Puly dẫn hướng cáp tải cẩu tháp

Puly cáp dẫn hướng tải cẩu tháp

Puly cáp tải cẩu tháp

Puly-cáp-tải-cẩu-tháp

Thẻ: