vận thăng kèm cẩu -Quốc Hương Hotel

Cho thuê và lắp đặt vận thăng kèm cẩu mini Hàn Quốc – lắp tại công trình Khách sạn Quốc Hương- 65 Quốc Hương, Phường Thảo Điền , Quận 02, Tp.HCM

Chiều cao : 40m 

Tiến độ : 5 tháng ( bắt đầu từ ngày 15/04/2017)

Vận thăng kèm cẩu Vận thăng kèm cẩu

VẬN THĂNG KÈM CẨU

Tags: