Cẩu tháp Jarlway JTl260H18

Cẩu tháp Jarlway JTl260H18

wTSKT JTL260H18 - Cẩu tháp Jarlway JTl260H18

JTL260H18

wKl các chi tiết jtl260h18 - Cẩu tháp Jarlway JTl260H18

Thông số kỹ thuật chính

 

JTL260H181 - Cẩu tháp Jarlway JTl260H18

Tags: