Cẩu tháp JTZ5510

Thông số Cẩu tháp JTZ5510

Tải max : 6 tấn

Tải min : 1,0 tấn

bán kính cần : 55 m

Chiều cao tự đứng : 40 m