Cẩu tháp Potain MC175

Thông số kỹ thuật cẩu tháp Potain MC175

 

wmc175..... - Cẩu tháp Potain MC175wmc.175.. - Cẩu tháp Potain MC175

Tags: