Cần trục tháp

Cần trục tháp

Cần trục tháp là một loại thiết bị xây dựng xếp dở có tính ưu việt cao về chiều cao nâng và tầm với nên rất phù hợp trong phạm vi xây dựng nhà cao tầng hiện nay.

cần trục tháp

Thẻ: