CẨU THÁP JT170K10

CẨU THÁP JARLWAY JT170K10 (7013)

JT170K10

Thông số kỹ thuật:

Chiều cao tự đứng /Free standing height

: 53,7 m ( 15 khung 3m & 01 khung 7,5 m)

Tải trọng Max / Max load : 10 ton .

Tải trọng Min/ Tip. load  : 1,3 ton

Chiều dài cần/ Jib lenght  :  70 m

Kích thước khung/ Mast section size : 2x2x3 m.

Chiều dài đuôi cần/ Couter Jib lenght : 14,5 m

Thẻ: