Cẩu tháp Jarlway

Mua bán cho thuê Cẩu tháp Jarlway JT170H10 (6024)

Cẩu tháp Jarlway JT170H10

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẨU THÁP JARLWAY JT170H10

Thông số cẩu tháp jt170K10:

Chiều cao tự đứng /Free standing height

: 59,7 m ( 17 khung 3m & 01 khung 7,5 m)

Tải trọng Max / Max load : 10 ton .

Tải trọng Min/ Tip. load  : 2,4 ton

Chiều dài cần/ Jib length  :  60 m

Kích thước khung/ Mast section size : 2x2x3 m.

Chiều dài đuôi cần/ Counter Jib length : 14,5 m

Tags: