Puly dẫn cáp tải

Puly dẫn cáp tải 

puly cáp tải cẩu tháp

Puly dẫn hướng cáp tải cẩu tháp được sử dụng để hướng dẫn và duy trì đường dẫn của cáp tải trong quá trình vận hành của cẩu tháp. Tác dụng của puly là giảm ma sát và cung cấp một đường dẫn trơn tru cho cáp tải khi nó di chuyển qua puly. Điều này giúp giảm sự mài mòn và kéo dài tuổi thọ của cáp tải và puly. Ngoài ra, puly dẫn hướng còn giúp tăng hiệu quả và độ chính xác của cẩu tháp trong quá trình vận hành.

Tags: ,