Vận thăng Alimak

Vận thăng Alimak

Vận thăng lồng là loại thiết bị dùng để chuyển người và vật tư lên các công trình nhà cao tầng để phục vụ thi công .

Loại 01 lồng – 1 tấn- SC100 , 2 lồng – 1 tấn. sc100/100

Loại 01 lồng – 2 tấn- SC200, 2 lồng – 2 tấn- SC200/200 .

Vận thăng Alimak

Vận thăng Alimak

Tags: