CẨU THÁP POTAIN MCT85

THÔNG SỐ CẨU THÁP POTAIN MCT85

CẨU THÁP POTAIN MCT85

POTAIN MC85

Thông số kỹ thuật cẩu tháp Potain Mct85:

Chiều cao tự đứng /Free standing height

: 34,5 m ( 9 khung 3m & 01 khung 7,5 m)

Tải trọng Max / Max load : 5 ton .

Tải trọng Min/ Tip. load  : 1,3 ton

Chiều dài cần/ Jib lenght  :  50 m

Kích thước khung/ Mast section size : 1,2×1,2×3 m.

Chiều dài đuôi cần/ Couter Jib lenght : 12,7 m

Thẻ:,