Biến tần cẩu tháp

 Lắp đặt biến tần cẩu tháp .

  • Biến tần cáp tải cẩu tháp 10 tấn 

  • Công suất biến tần : 45 Kw- 60 HP

Biến tần cẩu tháp cho cáp tải

  • Biến tần mâm xoay cẩu tháp 10 tấn 

  • Công suất 15 Kw- 20 HP 

biến tần mâm xoay cẩu tháp

  • Biến tần xe con cẩu tháp 10 tấn

  • Công suất : 5.5 Kw- 7.5 HP

biến tần xe con cẩu tháp

Thẻ: