JARLWAY JTL260H18

CẨU THÁP JARLWAY LUFFING JTL260H18

JTL260H18

Thông số kỹ thuật:

Chiều cao tự đứng /Free standing height

: 25,5 mm ( 6 khung 3m & 01 khung 7,5 m)

Tải trọng Max / Max load : 18 ton .

Tải trọng Min/ Tip. load  : 3 ton

Chiều dài cần/ Jib lenght  :  60 m

Kích thước khung/ Mast section size : 2x2x3 m.

Thẻ: