POTAIN MC115B

Thông số kỹ thuật cẩu tháp Potain MC115B

cần trục tháp Potain

Potain MC115

Thông số kỹ thuật:

  • Chiều cao tự đứng /Free standing height
  • : 44 mm ( 13 khung 3m & 01 khung 7,5 m)
  • Tải trọng Max / Max load : 6 ton .
  • Tải trọng Min/ Tip. load  : 1,6 ton
  • Chiều dài cần/ Jib length  :  55 m (01 cương )
  • Kích thước khung/ Mast section size : 1,6×1,6×3 m.
  • Chiều dài đuôi cần / Counter Jib Length : 14,3m
  • Cắt được cần : 50 m (2.2 tấn) , 40m (2.9 tấn) , 30 m (3,65 tấn )
  • Chiều cao max : 146 m .

Potain MC115B

Cẩu tháp potain MC115b

Thẻ: