Trục vít bánh vít vận thăng lồng

Chuyên cung cấp các loại trục vít bánh vít vận thăng lồng

  • Bánh vít vận thăng 32 răng
  • Bánh vít vận thăng 48 răng

trục vít bánh vít vận thăng  - Trục vít bánh vít vận thăng lồng trục vít bánh vít vận thăng lồng

trục vít bánh vít hộp số vận thăng

Cung cấp trục vít -bánh vít của hộp số vận thăng lồng

Tags: