Trục vít bánh vít vận thăng lồng

Chuyên cung cấp các loại trục vít bánh vít vận thăng lồng

  • Bánh vít vận thăng 32 răng
  • Bánh vít vận thăng 48 răng

trục vít bánh vít vận thăng lồng trục vít bánh vít vận thăng lồng

trục vít bánh vít hộp số vận thăng

Cung cấp trục vít -bánh vít của hộp số vận thăng lồng

Tags: