BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG

CHUYÊN CUNG CẤP BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG CÁC LOẠI :

  • Số răng Z: 15
  • Module : 8

Bánh nhông vận thăng lồng Bánh nhông vận thăng lồng

BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG KUMKANG

Số răng Z: 15

Bánh nhông vận thăng lồng GJJ

Bánh nhông vận thăng Zeno

Module : M= 8

Then : 5 x12

Độ cứng : 50 -55 ( Hrc)

Bánh nhông vận thăng Kumkang Bánh nhông vận thăng Kumkang

BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG ALIMAK

Số răng Z: 23

Nhông vận thăng Alimak

Nhông vận thăng Alimak

Module : M = 5
Nhông vận thăng Alimak

BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG ANKA

Số răng Z: 15

Module  M = 8

Nhông-vận-thăng-Anka Nhông-vận-thăng-Anka

 

Về Tân Kiến Tạo – Công ty chuyên cung cấp BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG giá rẻ

Thiết bị Cẩu Tháp – Vận Thăng – Cần CPB –  Xây dựng Tân Kiến Tạo. Được ra đời vào ngày 29 tháng 11 năm 2013 cùng với sứ mệnh phục vụ khách hàng với dịch vụ tốt nhất, nhanh chóng nhất, uy tín nhất, đưa ra những giải pháp hữu ích nhất nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian của khách hàng một cách hiệu quả nhất. Tân Kiến Tạo đã tự lựa chọn cho mình con đường đi lên lấy chất lượng và uy tín hàng đầu. Năm 2012 cũng là năm thương hiệu Tân Kiến Tạo chính thức được ra đời với sứ mệnh trên.

Xem thêm: 

Liên hệ:

Tags: ,